Loading...

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa
Tác giả: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Số trang: 496 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết trong Hội thảo "Sử học với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản phục vụ phát triển ngành du lịch Việt Nam". Nội dung các bài viết trình bày những vấn đề lý thuyết hoặc đi sâu phân tích tình hình thực tiễn ở Khánh Hòa, Nha Trang hay ở các khu vực khác trong nước. Tuy nhiên đều nhằm tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển ngành du lịch.

  Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách, những người làm công tác du lịch cùng đông đảo bạn đọc quan tâm.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ