Loading...

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa
Tác giả: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Số trang: 496 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết trong Hội thảo "Sử học với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản phục vụ phát triển ngành du lịch Việt Nam". Nội dung các bài viết trình bày những vấn đề lý thuyết hoặc đi sâu phân tích tình hình thực tiễn ở Khánh Hòa, Nha Trang hay ở các khu vực khác trong nước. Tuy nhiên đều nhằm tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển ngành du lịch.

  Cuốn sách cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những nhà hoạch định chính sách, những người làm công tác du lịch cùng đông đảo bạn đọc quan tâm.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ