Loading...

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng (Chủ biên)
Số trang: 211 trang
Giá tiền: 97.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất; thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ an.

  Từ phân tích thực tiễn, các tác giả đã mạnh dạn đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ