Video

Sách mới

Tác giả: Dipak K. Gupta
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 298.000 đ
Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Valérie Niquet
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Matthew C.Klenin và Michael Pettis
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
Giá tiền: 174.000 đ

Sách và cuộc sống

Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, cũng như để giành sự thống trị...
Cuốn sách chuyên khảo Quan hệ Mỹ - Trung Quốc: Thăng trầm theo dòng lịch sử, văn...
Công nghiệp công nghệ cao là ngành kinh tế - kỹ thuật sản xuất sản phẩm công nghệ...
Hơn 95 năm ra đời và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định...
Tham nhũng là một hiện tượng tiêu cực trong xã hội xảy ra ở tất cả các quốc...
Với chủ trương “tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo” của Đảng và Nhà nước...
ASEAN trong chiến lược nước lớn là cuốn sách do Viện Chiến lược Công an, Bộ Công...
Ngự sử đài là cơ quan chuyên làm công việc giám sát ở triều đình, can gián nhà...
Tài sản trong Bộ luật Dân sự của Việt Nam được hiểu là vật, tiền, giấy tờ...