Loading...

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm
Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt
Số trang: 316 trang
Giá tiền: 34 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một vấn đề khoa học còn rất mới và phức tạp ở Việt Nam, đã được Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đưa vào khung chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật hình sự.

  Cuốn sách Kiểm soát xã hội đối với tội phạm do TS. Trịnh Tiến Việt biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản, gồm tám chương tương ứng với các vấn đề sau đây:

  -  Tình hình tội phạm và những tác động của nó đối với xã hội

  - Ý nghĩa của việc nghiên cứu, các học giả tiêu biểu và những nội dung cơ bản trong môn học kiểm soát xã hội đối với tội phạm

  - Những phạm trù cơ bản - kiểm soát xã hội, kiểm soát tội phạm và kiểm xoát xã hội đối với tội phạm

  - Chủ thể và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm

  - Phương thức kiểm soát xã hội đối với tội phạm

  - Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn ở Việt Nam

  - Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả kiểm soát xã hội đối với tội phạm

  - Hoàn thiện Bộ luật hình sự Việt Namvề chế định loại trừ trách nhiệm hình sự nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát xã hội đối với tội phạm.

  Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như triển khai những nội dung khoa học mới về kiểm soát xã hội đối với tội phạm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ