Loading...

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành)

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hiện hành) gồm 7 chương, 66 điều, quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tài chính, kế toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thanh tra, giám sát ngân hàng và kiểm toán nội bộ.

  Luật được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền
  Giá tiền: 78.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ