Loading...

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 36 trang
Giá tiền: 13.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp toàn văn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Luật gồm 3 điều, quy định về khái niệm công chức; chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; xếp loại chất lượng cán bộ; phương thức tuyển dụng công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức; tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức; nội dung đánh giá công chức; xếp loại chất lượng công chức; các hình thức kỷ luật đối với công chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (đối với Luật Cán bộ, công chức); các loại hợp đồng làm việc; nội dung đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (đối với Luật Viên chức)...

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thị Lâm Thi
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ