Loading...

Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum

Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Nam (Chủ biên)
Số trang: 172 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 2-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật tục là một dạng quy phạm xã hội, là những quy tắc ứng xử được hình thành trong cộng đồng địa phương góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội, điều chỉnh hành vi con người. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, ở Kon Tum nói riêng có một kho tàng luật tục đa dạng, phong phú, được gìn giữ, lưu truyền từ đời này sang đời khác.

  Cuốn sách Luật tục và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum do PGS. TS. Nguyễn Văn Nam chủ biên, góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  Cuốn sách tập trung phân tích những đặc điểm, vai trò của luật tục trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của luật tục đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tác giả đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Luật tục của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

  - Chương II: Tác động của luật tục đối với quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.

  - Chương III: Giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực của luật tục ở Kon Tum trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ