Loading...

Lý thuyết mà mô hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn ở Đồng Nai)

Lý thuyết mà mô hình an sinh xã hội (Phân tích thực tiễn ở Đồng Nai)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngoài việc trình bày những bất cập, xu hướng vận động và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội, tập thể tác giả còn phân tích an sinh xã hội nhìn từ đối tượng thụ hưởng và những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội ở Đồng Nai như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội và xóa đói giảm nghèo. Những nội dung này không chỉ là căn cứ cho những phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng mô hình an sinh xã hội ở Đồng Nai mà còn được các tác giả trình bày một cách hệ thống, bao quát với những gợi ý có thể tham khảo trong quá trình triển khai thực hiện tại Đồng Nai cũng như nhiều địa phương khác.

  Nội dung cuốn sách gồm sáu phần chính:
  Phần thứ nhất: Khái niệm và mô hình an sinh xã hội
  Phần thứ hai: Những bất cập, xu hướng vận động và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ ba: Phân tích an sinh xã hội nhìn từ đối tượng thụ hưởng ở Đồng Nai
  Phần thứ tư: Trụ cột bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ năm: Trụ cột bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội
  Phần thứ sáu: Trụ cột trợ cấp xã hội và xóa đói giảm nghèo trong hệ thống an sinh xã hội
  Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích về vấn đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều người – vấn đề xây dựng mô hình an sinh xã hội, nhất là việc thiết kế và xây dựng mô hình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn một địa phương cụ thể đảm bảo tính thống nhất, không tách rời với hệ thống an sinh xã hội chung của Việt Nam.
  Cuốn sách gồm 380 trang, giá 50.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ