Loading...

Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ

Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ
Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 64.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nam Bộ là vùng đất rộng lớn có nhiều dân tộc, cộng đồng sinh sống với nhiều nét khác biệt về địa lý, địa hình, khí hậu cũng như đặc điểm lịch sử. Điều này góp phần quan trọng hình thành những nét đặc trưng văn hóa phong phú, đặc sắc được thể hiện rõ nét qua cách sử dụng ngôn ngữ của người Việt ở Nam Bộ. Vì thế, việc nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ thông qua các đặc điểm tự nhiên và xã hội sẽ khơi gợi cho ta nhiều điều kỳ thú.

  Nội dung cuốn sách Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ là cái nhìn khái quát về ngôn ngữ văn hóa của một vùng miệt vườn - sông nước rộng lớn. Cuốn sách được chia làm ba chương, các chương đều được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Nhiều luận chứng được trích dẫn một cách khoa học, cụ thể.

  Nội dung ba chương sách là:

  Chương I: Tự nhiên, xã hội và bản chất người Nam Bộ;

  Chương II: Đặc điểm tiếng Việt Nam Bộ;

  Chương III: Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ.

  Lan Hương

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ