Loading...

Phụ nữ và giới

Phụ nữ và giới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề giới và phong trao nữ quyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Phụ nữ và giới của tiến sĩ Bùi Thị Tỉnh. Cuốn sách trình bày quan điểm về giới và con đường giải phóng phụ nữ trên lập trường triết học hiện sinh của Simone de Beauvoir, một nhà văn, nhà triết học hiện sinh Pháp, người được coi là “một trong những nhân vật dẫn đầu phong trào nữ quyền” và mở ra “làn sóng nữ quyền thứ hai” của phương Tây thế kỷ XX.
  Vấn đề phụ nữ, vấn đề giới luôn thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Với những nỗ lực không ngừng, trong những thập kỷ gần đây, vấn đề bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu đã có nhiều tiến bộ, song, sự phân biệt đối xử về giới đối với các quyền cơ bản của con người vẫn tồn tại khắp mọi nơi, nhất là ở những nước nghèo.
  Thực tế, sự phân biệt giới gây tổn hại nghiêm trọng đối với từng cá nhân phụ nữ và ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn xã hội. Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Nói phụ nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hôi chỉ một nửa” Thực hiện tư tưởng đó của Bác, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ.
  Sách gồm 240 trang, giá 34.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ