Loading...

Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phúc lợi xã hộiTác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc - PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp (Chủ biên)

  Số trang: 298 trang

  Giá tiền: 95.000đ

  Xuất bản: Tháng 7-2015

  Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh, thành thu hút nguồn vốn đầu tư lớn của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nên có rất nhiều công nhân từ những nơi khác đến làm việc và sinh sống. Bên cạnh những mặt tích cực là giải quyết nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Bình Dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của sự tăng dân số cơ học và các chính sách phúc lợi xã hội dành cho công nhân.

  Bằng phương pháp so sánh, đối chiếu và khái quát bức tranh chung về hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương, cuốn sách Phúc lợi xã hội - hiện trạng và mức độ tiếp cận của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương bước đầu cung cấp các luận cứ khoa học cho các nhà quản lý xã hội giải quyết các vấn đề thực tiễn mà quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đang đặt ra.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ