Loading...

Sự trỗi dậy của Trung Quốc - Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên

Sự trỗi dậy của Trung Quốc - Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên
Tác giả: Thomas J. Christensen
Số trang: 600 trang
Giá tiền: 201.000 đ
Xuất bản: Tháng 2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã và đang tác động đến cả thế giới; đặc biệt là đến quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Sự trỗi dậy của Trung Quốc - Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên. Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh của tác giả Thomas J. Christensen; do W.W.Norton & Company, Inc. ấn hành năm 2016.

  Cuốn sách gồm 2 phần. Phần I mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Phần II khái quát toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc từ thời chính quyền George H.W.Bush đến thời chính quyền Barack Obama, về việc Hoa Kỳ đã làm thế nào để đối phó với những thách thức từ một Trung Quốc đang trỗi dậy từ cuối Chiến tranh lạnh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Nguyên Khang
  Giá tiền: 57.000 đ