Loading...

Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực, định hướng phát triển

Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực, định hướng phát triển
Tác giả: Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP. Hà Nội - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang: 652 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, gắn với vận mệnh của đất nước và dân tộc, Thăng Long - Hà Nội luôn là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương, là nơi lắng hồn núi sông, nơi kết tinh, tỏa sáng và lan rộng tinh hoa và sức mạnh của nền văn minh - văn hiến Việt Nam.

  Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015), Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét...

  Cuốn sách Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, nguồn lực, định hướng phát triển giúp bạn đọc không chỉ có thêm những thông tin, hiểu biết sâu hơn về công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô suốt 70 năm qua, mà còn nhận thức đầy đủ hơn về những thời cơ và thuận lợi cùng những thách thức và khó khăn mà Thủ đô đang phải đối mặt. Từ đó, mỗi người sẽ nỗ lực phấn đấu, đóng góp công sức của mình nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ