Loading...

Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học

Tìm hiểu các giá trị dân tộc Việt Nam với tâm lý học và giáo dục học
Tác giả: GS. VS. TSKH. Phạm Minh Hạc
Số trang: 370 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày về một số vấn đề lý luận, lịch sử khoa học có giá trị, đồng thời có liên hệ với cơ sở thực tiễn qua một số công trình điều tra nhằm bước đầu tìm hiểu các giá trị nhân loại, các giá trị dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như yêu cầu của thời đại công nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cuốn sách đề xuất các phương án nhằm cố gắng hoàn thiện thêm một bước định hướng hệ giá trị của người Việt Nam theo yêu cầu của một xã hội công nghiệp hiện đại; chú ý nhiều đến việc hình thành, phát triển, phát huy giá trị bản thân ở các bạn trẻ, qua đó mong được đóng góp vào môn đạo đức học, văn hóa học, góp phần chỉnh đốn, xây dựng, phát huy giá trị đạo đức xã hội.

  Cuốn sách là tài liệu bổ ích, góp phần đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời giúp mỗi người Việt Nam có thể biến hệ giá trị dân tộc thành giá trị cá nhân góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ