Loading...

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 84.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang dưới góc độ nhân học; khai thác và cung cấp cho ngành nhân học tư liệu khảo học mới, phong phú, có giá trị thực tiễn, hơn cả là giá trị trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang nói riêng, ở Việt Nam nói chung từ truyền thống đến hiện tại. Đặc biệt, cuốn sách khai thác được giá trị của kemepơ - một "cuốn sách" bằng vải, được tạo ra bằng kỹ thuật dệt, lưu lại những kinh nghiệm của thế hệ trước bằng hoa văn, để trao truyền kiến thức, kỹ thuật dệt theo phương thực "mẹ truyền con nối" của người Pà Thẻn. Từ đó cung cấp luận chứng cho các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, là cơ sở thực tiễn để xây dựng chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc nói chung và người Pà Thẻn nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ