Loading...

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang

Trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Huyền Nhung
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 84.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống về trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang dưới góc độ nhân học; khai thác và cung cấp cho ngành nhân học tư liệu khảo học mới, phong phú, có giá trị thực tiễn, hơn cả là giá trị trang phục của người Pà Thẻn ở tỉnh Hà Giang nói riêng, ở Việt Nam nói chung từ truyền thống đến hiện tại. Đặc biệt, cuốn sách khai thác được giá trị của kemepơ - một "cuốn sách" bằng vải, được tạo ra bằng kỹ thuật dệt, lưu lại những kinh nghiệm của thế hệ trước bằng hoa văn, để trao truyền kiến thức, kỹ thuật dệt theo phương thực "mẹ truyền con nối" của người Pà Thẻn. Từ đó cung cấp luận chứng cho các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, là cơ sở thực tiễn để xây dựng chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc nói chung và người Pà Thẻn nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ