Loading...

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Trương Tiến Hưng
Số trang: 332 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thêm tư liệu về nội dung giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm và việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

  -  Chương I: Khái quát chung về luật tục và luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương II: Những nội dung cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương III: Những giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương IV: Cơ sở lý luận của việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý cộng đồng người Chăm của chính quyền cơ sở;

  -  Chương V: Việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua;

  -  Chương VI: Quan điểm và giải pháp bảo đảm việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ