Loading...

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương

Vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
Tác giả: TS. Trương Tiến Hưng
Số trang: 332 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thêm tư liệu về nội dung giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm và việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

  -  Chương I: Khái quát chung về luật tục và luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương II: Những nội dung cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương III: Những giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;

  -  Chương IV: Cơ sở lý luận của việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý cộng đồng người Chăm của chính quyền cơ sở;

  -  Chương V: Việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua;

  -  Chương VI: Quan điểm và giải pháp bảo đảm việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ