Loading...

Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị

Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị
Tác giả: PGS.TS. Phạm Hồng Tùng
Số trang: 412 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu và giảng dạy về khoa học chính trị và văn hóa chính trị Việt Nam ngày càng được quan tâm ở cả trong nước và nước ngoài. Từ nhiều góc độ khác nhau, các nhà khoa học Việt Nam và ở nước ngoài đã đề xuất nhiều cảnh tiếp cận, khám phá và chỉ ra những đặc trưng, đặc điểm của văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống và văn hóa chính trị Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, do dựa trên những cơ sở lý thuyết khoa học và phương pháp luận khác nhau nên việc lý giải và sử dụng một loạt khái niệm công cụ liên quan tới khách thể nghiên cứu là văn hóa chính trị rất khác nhau.

  Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị (chuyên luận)của PGS.TS. Phạm Hồng Tùng (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một tập hợp có hệ thống của 14 chuyên luận, đề cập tới những vấn đề căn bản của môn nghiên cứu văn hóa chính trị. Trên cơ sở của cách tiếp cận văn hóa chính trị, tác giả đã đi sâu nghiên cứu một loạt vấn đề của lịch sử Viêt Nam cận đại nhằm chỉ ra những khía cạnh mới, bổ sung hoặc hiệu chỉnh cách nhận thức trước đây về những vấn đề đó. Đây thực sự là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, dựa trên những cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu hiện đại, cập nhập nhất. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu về khoa học chính trị và lịch sử Việt Nam trong các trường đại học và học viện, viện nghiên cứu ở nước ta.
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ