Loading...

Xuất bản sách điện tử phải có giải pháp kỹ thuật chống sao chép

Ngày đăng: 18/03/2020 - 08:03

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, quy định rõ việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có các giải pháp kỹ thuật chống can thiệp, sao chép. Các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có thiết bị, phần mềm kỹ thuật chống can thiệp, thay đổi và sao chép trái phép một phần hoặc toàn bộ nội dung xuất bản phẩm điện tử; có biện pháp kỹ thuật xác thực tính hợp pháp của người sử dụng khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử, phải bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đồng thời, các đơn vị này phải có điều khoản thông báo về trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ đối với người sử dụng trước khi truy cập và sử dụng xuất bản phẩm điện tử.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả