Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I năm 2024

Ngày đăng: 10/04/2024 - 16:04

Tham gia Triển lãm Đường sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ ba năm 2024 tại tỉnh Trà Vinh

Ngày đăng: 09/04/2024 - 16:04

Lãnh đạo Nhà xuất bản dự kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Thư viện tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 08/04/2024 - 15:04

Hội nghị Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020)

Ngày đăng: 04/04/2024 - 19:04

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long ký kết Chương trình phối hợp công tác

Ngày đăng: 29/03/2024 - 13:03

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Cơ chế tự chủ của các nhà xuất bản hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

Ngày đăng: 28/03/2024 - 12:03

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Ngày đăng: 27/03/2024 - 21:03

Hội nghị triển khai về công tác cán bộ

Ngày đăng: 27/03/2024 - 11:03

Tọa đàm, giới thiệu sách “Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm và số phận Nam Việt Nam” của tác giả Edward Miller

Ngày đăng: 25/03/2024 - 19:03

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024 của Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 23/03/2024 - 23:03
« 3 4 5 6 7 »