Loading...

Giáo trình Tiếng Việt thực hành (Dùng cho chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình Tiếng Việt thực hành (Dùng cho chương trình Đại học Chính trị)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Anh
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức tiếng Việt cơ bản để học viên có thể hiểu và dùng đúng tiếng Việt, có thể vận dụng thực hành tiếng Việt trong học tập và nghiên cứu. Ngoài bài mở đầu giới thiệu tổng quan về tiếng Việt và bộ môn Tiếng Việt thực hành, cuốn sách được kết cấu thành 5 chương với 17 bài. Ở mỗi chương đều có những ví dụ và bài tập gần gũi, phù hợp với chuyên ngành Chính trị học để giúp học viên hiểu bài dễ dàng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ