Loading...

Bộ luật Dân sự (hiện hành)

Bộ luật Dân sự (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 352 trang
Giá tiền: 74.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Dân sự (hiện hành) được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bộ luật cấu trúc gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về thân nhân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (gọi chung là quan hệ dân sự).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ