Loading...

Hội thảo khoa học Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/08/2019 - 14:08

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo khoa học Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người; đồng thời, thể hiện lòng kính yêu, tâm nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tại Hội thảo, gần 350 đồng chí là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung như: Những vấn đề lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương; thực trạng noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; những bài học kinh nghiệm, những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Kết thúc Hội thảo, với 60 tham luận được chọn lựa kỹ càng, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung là tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về hội thảo. Cuốn sách được xuất bản nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bình luận