Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Hội đồng khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về công tác nghiên cứu khoa học

Ngày đăng: 15/09/2022 - 06:09

Chiều 14/9/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã có buổi làm việc với Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về công tác nghiên cứu khoa học. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, ngày 10/9/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ban hành Quyết định số 522-QĐ/NXBCTQGST về việc kiện toàn Hội đồng và Thư ký khoa học Nhà xuất bản. Theo đó, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản gồm có 22 thành viên là các nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, chính trị và quản lý… của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng một số viện chuyên ngành.

Trong thời gian qua, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt hoạt động khoa học, tập trung vào các nội dung chính như: công tác quản lý khoa học; công tác tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, công tác nghiên cứu khoa học. Năm 2021 là năm đầu tiên Nhà xuất bản sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để phục vụ tổ chức thực hiện các đề tài/đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản nhằm giải quyết các nhiệm vụ của Nhà xuất bản. Cụ thể, năm 2021, Nhà xuất bản triển khai 07 đề tài/đề án cấp cơ sở và 05 đề tài cấp ban Đảng năm 2022.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Nhà xuất bản cần quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn, cộng tác viên để tăng cường các nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục tổ chức các hoạt động khoa học như hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề; tổ chức xuất bản các ấn phẩm là đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao…

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các đại biểu Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đồng thời khẳng định, Nhà xuất bản luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hằng năm, công tác nghiên cứu khoa học được xây dựng thành một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch công tác của cơ quan, nhờ đó công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc và ngày càng đi vào nền nếp; công tác quản lý nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả