Tọa đàm khoa học Quản trị khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 16/11/2022 - 19:11

Chiều 16/11/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề Quản trị khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm

Dự Tọa đàm có các đồng chí: PGS.TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; các đồng chí Phó Giám đốc -Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Khủng hoảng truyền thông là nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong giai đoạn hiện nay, khi internet và mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác động hết sức sâu sắc, mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia có số dân tham gia kết nối trực tuyến lớn nhất tại khu vực ASEAN hiện nay với số người sử dụng mạng xã hội là 72 triệu người, 154,4 triệu thuê bao di động đang được sử dụng. Do vậy, khủng hoảng truyền thông là một vấn đề rất cần được quan tâm, đặc biệt là khủng hoảng truyền thông diễn ra trong môi trường không gian mạng.

Với mối quan hệ mật thiết và đóng góp quan trọng của truyền thông vào lĩnh vực chính trị - xã hội, khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực này là nguy cơ thường xuyên xảy ra và có tác động khó lường đến sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, nếu thiếu sự quản lý, giám sát hoặc xử lý khủng hoảng truyền thông không hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, kỹ năng quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông cần phải trở thành một kỹ năng thiết yếu và thường xuyên được bồi dưỡng, cập nhật đối với các cấp quản lý, lãnh đạo và những người hoạt động, làm việc trong lĩnh vực chính trị - xã hội.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, truyền thông đóng vai trò quan trọng đối với vấn đề quản trị quốc gia, tổ chức, nhất là đối với việc ban hành chính sách để quản trị xã hội hoặc đơn vị. Một quốc gia, tổ chức nếu xây dựng được các chính sách tốt để quản lý xã hội mà chưa thấy được tầm quan trọng của truyền thông thì khó có thể phát triển tốt. Thậm chí, quốc gia, tổ chức nhận thức được vai trò của truyền thông, nhưng kỹ năng và phương pháp truyền thông thiếu tính chuyên nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả truyền thông, nhất là đối với truyền thông chính sách. Vì vậy, nhận thức rõ hơn về đặc điểm, vai trò, những tác động đa chiều và xu hướng phát triển của hoạt động quản trị truyền thông và xử lý khủng hoảng trong trong lĩnh vực chính trị - xã hội hiện nay là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

Với chủ đề là một vấn đề rất cấp thiết hiện nay, Tọa đàm đã thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu tham dự sôi nổi trao đổi, thảo luận, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung: Khủng hoảng truyền thông tác động đến an ninh chính trị và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay; Nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội; Kinh nghiệm của một số quốc gia về xử lý khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội; Vai trò của truyền thông xã hội trong đối phó và xử lý khủng hoảng lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay; Vai trò của cán bộ, đảng viên trong xử lý khủng hoảng truyền thông lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam.

Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ nhiều góc nhìn, các tham luận đã góp thêm những đánh giá cụ thể về nội hàm, mối nguy hại, những dấu hiệu đặc trưng của khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội; kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội cũng như những vấn đề đặt ra trong quản trị khủng hoảng truyền thông lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam  trong thời kỳ mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số và truyền thông mạng xã hội, với những diễn biến tác động đa chiều, phức tạp của tiến trình toàn cầu hóa.

Theo Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, kết quả của buổi Tọa đàm sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, chắt lọc, biên soạn và xuất bản thành sách chuyên khảo, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, địa phương trong nhận diện và quản trị khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả