Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35

Ngày đăng: 14/11/2023 - 21:11

Chiều 14/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại diện các đơn vị được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc… PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị.

Trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 của các đảng ủy trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng ủy Khối ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; Tăng cường phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, tránh tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan như đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí chủ lực quốc gia trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng bộ thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 hiệu quả hơn nữa với các cách làm sáng tạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các học viện, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đào tạo về công tác lý luận chính trị tăng cường các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, chỉ ra những luận cứ khoa học, khách quan để bổ sung, cập nhật, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, các cấp ủy cần đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự là một trong 20 tập thể được khen thưởng đợt này.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả