Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024

Ngày đăng: 05/01/2024 - 22:01

Chiều 05/01/2024, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu chi nhánh, trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản trên cả nước.

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản; đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản; đồng chí Trần Quốc Thắng, Phó trưởng Ban sách Nhà nước và Pháp luật, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quân, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam… Về phía Nhà xuất bản có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đang làm việc tại Hà Nội và các chi nhánh, trung tâm phát hành sách trên toàn quốc.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Nhà xuất bản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Nhà xuất bản năm 2023 và kết quả công tác thi đua của Nhà xuất bản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan; thông tin về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản; giải đáp các ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, người lao động.

Bên cạnh kết quả hoạt động chuyên môn, năm 2023, phong trào thi đua của Nhà xuất bản được gắn kết chặt chẽ với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhờ vậy, công tác biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản đã được triển khai đúng định hướng, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến của cán bộ, viên chức, người lao động đã được áp dụng vào thực tiễn công việc hằng ngày, đem lại hiệu quả cao trong công tác. Năm 2023, Hội đồng Sáng kiến Nhà xuất bản đã công nhận 7 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc; 122 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng Nhà xuất bản; 38 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cơ sở.

Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2023, ngay khi được bầu, Ban Thanh tra nhân dân đã xây dựng Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa và đạt được nhiều kết quả cụ thể: giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản; giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế hiện hành của Nhà xuất bản do Giám đốc - Tổng Biên tập ban hành; tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của Nhà xuất bản; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở…

Nhìn chung, thông qua công tác thi đua, tính chủ động trong tổ chức công việc của các ban, đơn vị chuyên môn, của Công đoàn Nhà xuất bản đã được nâng cao, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đăng ký thi đua đến tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả; động viên cán bộ, viên chức, người lao động không ngừng thi đua làm việc, học tập, nghiên cứu với tinh thần chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao, từ đó giúp cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, quy chế của cơ quan, đơn vị; đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác thi đua của cơ quan Nhà xuất bản trong năm 2023 còn một số hạn chế cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong năm 2024 như: việc tổ chức các phong trào thi đua có lúc, có nơi còn hình thức, chưa thực chất; việc nhân rộng điển hình tiên tiến và phổ biến kinh nghiệm còn chưa nhiều, chưa thường xuyên…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch xuất bản và các mặt công tác, với một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; 100% cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản tham gia nghiêm túc, có chất lượng các đợt học tập, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả…

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giải đáp thắc mắc của cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã dành nhiều thời gian giải đáp thỏa đáng những kiến nghị, thắc mắc cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động; cùng Ban Chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà xuất bản năm 2024.

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025, gồm 5 đồng chí. Trong khuôn khổ Hội nghị, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ban Thanh tra nhân dân Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2024 - 2025 ra mắt Hội nghị

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản và đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản ký giao ước thi đua năm 2024

Thủ trưởng các đơn vị ký kết giao ước hợp tác thi đua năm 2024

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả