Hội nghị toàn quốc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 14/06/2021 - 10:06

Ngày 12/6/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Dự Hội nghị tại 67 điểm cầu trong cả nước, có các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cán bộ chuyên trách về Chỉ thị 05…

Hội nghị còn có sự tham dự của 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021. Dự Hội nghị còn có các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. 

Điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản; Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo cấp vụ và tương đương; các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội; Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

Trước khi diễn ra Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tại điểm cầu Trung ương đã tham quan, nghe giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại sảnh chính Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội - nơi diễn ra Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo đã đánh giá khái quát kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, với những thành công đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; qua đó, những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát hiện, lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Phong trào đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân; từ đó, góp phần vào thành công của việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tuy nhiên, Báo cáo cũng nhấn mạnh, vẫn còn có những hạn chế trong nhận thức và hành động của một số cấp, ngành, tổ chức và cá nhân, cần phải nghiêm túc khắc phục để việc học tập đạt được kết quả thật sự như mong đợi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, truớc hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Sau khi phân tích sâu sắc thêm nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí nhấn mạnh cần phải chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn2016-2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận định, bài phát biểu tại Hội nghị này và bài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện các kế hoạch đề ra…

Buổi chiều cùng ngày, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản của chuyên đề.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hội nghị đã nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú giới thiệu nội dung của chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân.

Nội dung chuyên đề gồm 02 phần:

- Phần thứ nhất: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Phần thứ hai: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Đồng chí khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả