Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày đăng: 05/02/2021 - 15:02

Chiều 04/02/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, tổ trưởng các tổ công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công, Ban Tuyên giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Văn hóa - Thể thao, Ban Đời sống, Thủ quỹ Công đoàn Nhà xuất bản.

Năm 2020, hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã tổ chức và tiến hành nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong cơ quan: luôn quan tâm, chia sẻ, kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong các dịp lễ Tết hay khi có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua lao động, tham gia quản lý cơ quan, thực hiện tốt kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động; quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; v.v.. Ngay từ đầu năm, cùng với Lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn Nhà xuất bản đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020”, được chia làm 03 đợt: đợt 1 triển khai trong 6 tháng đầu năm, đợt 2 từ ngày 01/7 đến hết tháng 8, đợt 3 từ tháng 9 đến hết năm. Phong trào đã tạo động lực cho cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn Nhà xuất bản nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch công tác năm, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản. Nhìn chung, hoạt động Công đoàn đã có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung của cơ quan.

Trong năm 2021, trên cơ sở xác định phương hướng chung, đó là thi đua gìn giữ và phát huy truyền thống, uy tín của Nhà xuất bản, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Công đoàn trong chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Bốn là, đổi mới hoạt động của Công đoàn và nâng cao vai trò tham mưu của các tổ trưởng tổ công đoàn.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cần tiếp tục quan tâm và chăm lo hơn nữa đời sống cho người lao động, đổi mới cách thức tổ chức nhằm tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết, tạo động lực làm việc cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Nhà xuất bản.

Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo và những đề xuất, kiến nghị của đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công và đại diện các tổ công đoàn.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và giải đáp những tâm tư nguyện vọng các tổ công đoàn, đồng thời khẳng định, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ đổi mới hơn nữa cách thức hoạt động. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhắc nhở các tổ công đoàn cần quán triệt các đoàn viên chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho 10 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 được tiến hành trong điều kiện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hy vọng rằng Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2021, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm tạo động lực làm việc và sự gắn kết trong toàn cơ quan.

Nguyễn Hương Giang

Ban Nữ công - Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả