Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân”

Ngày đăng: 01/06/2024 - 14:06

Sáng 31/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân”. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân”

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự và tham luận tại Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh, công tác Công an có tính đặc thù cao, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, có trình độ khoa học, kỹ thuật, mà còn phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể hiện phong cách chuẩn mực, văn hóa trong công tác, chiến đấu, trong ứng xử và trong cuộc sống thường ngày.

Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân” là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, cơ hội và thách thức, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ trong Công an nhân dân thời kỳ mới.

Các đại biểu dự Hội thảo

Hội thảo đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đối với việc xây dựng văn hóa Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học “Lý luận về xây dựng, phát triển văn hóa trong Công an nhân dân” đã nhận được 45 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nhà quản lý các thiết chế văn hóa trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Theo Ban tổ chức, các tham luận có nội dung phong phú, thiết thực, có căn cứ khoa học, thực tiễn, bám sát chủ đề Hội thảo và tập trung làm rõ các các vấn đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển văn hóa; Thực trạng, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động phát triển văn hóa trong Công an nhân dân; Mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; Kinh nghiệm, khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển văn hóa xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ…

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nhà quản lý các thiết chế văn hóa trong và ngoài lực lượng Công an đã tập trung thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển văn hóa của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, đi sâu phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế về văn hóa của cán bộ, chiến sĩ, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ, lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay”, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, việc nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức, lối sống và đề cao trách nhiệm nêu gương. Hay nói cách khác, người cán bộ, đảng viên phải là người tiêu biểu về đạo đức cách mạng để trở thành chỗ dựa và là niềm tin của nhân dân…

Do đó, nâng cao văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng chí nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị; tăng cường năng lực tư duy, trí tuệ; chú trọng năng lực ra quyết định lãnh đạo; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, Ban Tổ chức ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa trong Công an nhân dân.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả