Hợp tác tuyên truyền, phổ biến sách lý luận của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân

Ngày đăng: 23/02/2023 - 22:02

Chiều ngày 23/02/2023, tại Hậu Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác và bàn giao Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Thế Triều, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng - Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Hậu Giang; đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hai đơn vị.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Ảnh Báo phapluat.vn

Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác. Cụ thể, phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ sẽ phối hợp trong việc giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, sách, tài liệu của Nhà xuất bản thông qua những hình thức phù hợp, hiệu quả, hướng đến đối tượng độc giả là cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thực hiện các chương trình, hoạt động, sự kiện, tọa đàm, hội thảo, ra mắt, giới thiệu sách và văn hóa phẩm của Nhà xuất bản, các loại sách và văn hóa phẩm do Chi nhánh tự tổ chức thực hiện hoặc khai thác từ các nhà xuất bản khác có chất lượng, nội dung phù hợp.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang sẽ bảo trợ truyền thông, thực hiện các hợp đồng quảng bá, giới thiệu từng loại sách cụ thể theo kế hoạch. Mặt khác chủ động tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến sách, tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp nhận, phổ biến, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các xuất bản phẩm do Nhà xuất bản cung cấp đến cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ đã trao tặng Tủ sách giấy và Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Ảnh Báo Nhân dân

Trong khuôn khổ của buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại Cần Thơ đã trao tặng Tủ sách giấy và Tủ sách điện tử Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Các ấn phẩm có trong các Tủ sách có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn.

Việc trao tặng tủ sách có ý nghĩa thiết thực, cung cấp nguồn tài liệu chính thống, để từ đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, giúp cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Đài thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nâng cao văn hóa đọc, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách, xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả