Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân

Ngày đăng: 28/06/2024 - 16:06

Sáng 28/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “60 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân (30/6/1964 - 30/6/2024)”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ... TS. Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng tham dự Lễ.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đại biểu, các đồng chí nguyên là Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân qua các thời kỳ; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu là cộng tác viên thân thiết đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển của Tạp chí Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân.

Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Đại tá, TS. Trịnh Xuân Hạnh nêu rõ, cách đây 60 năm, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiều vấn đề về phương châm, nguyên tắc, biện pháp, đối sách trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng chính trị, hình sự của lực lượng Công an nhân dân cần phải được nghiên cứu, trao đổi, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng Công an, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn cần có ấn phẩm chuyên sâu bàn về các mặt công tác nghiệp vụ của ngành. Thực hiện sự chỉ đạo, ngày 30/6/1964, Nội san Công an nhân dân số 142 với chủ đề chuyên sâu: “Bàn về chống gián điệp ẩn nấp” được phát hành, đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt về cấu trúc, nội dung mang tính chất của tạp chí lý luận chuyên ngành. Từ sự kiện lịch sử này, ngày 28/5/2008, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã ban hành Quyết định số 922/X11-X12 lấy ngày 30/6/1964 là Ngày truyền thống của Tạp chí Công an nhân dân.

Đại tá TS. Trịnh Xuân Hạnh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Công an nhân dân luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổng kết lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Đặc biệt, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, tác động nhiều mặt đến an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Tạp chí đã chủ động tổ chức nhiều bài viết làm rõ quan điểm của Đảng ta kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tạp chí Công an nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống. Biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của Tạp chí Công an nhân dân trong suốt 60 năm qua; ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Tạp chí, Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng khẳng định, có được những thành tích hôm nay, trước hết là do sự cố gắng, nỗ lực của Tạp chí Công an nhân dân, sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài lực lượng Công an. Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Tạp chí Công an nhân dân tập trung thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự… tạo ra các diễn đàn thảo luận thông qua việc nghiên cứu. Phải đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới, cán bộ, biên tập viên Tạp chí Công an nhân dân phải phấn đấu xây dựng để Tạp chí thực sự là Tạp chí đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân. Các ấn phẩm Tạp chí phải phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực công tác công an. Công tác chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số toàn diện đối với Tạp chí Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tạp chí Công an nhân dân.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả