Làm việc và trao tặng tủ sách điện tử cho một số đơn vị tại Hải Phòng

Ngày đăng: 14/02/2023 - 08:02

Ngày 13/02/2023, tại thành phố Hải Phòng, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường Chính trị Tô Hiệu.

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã trao đổi nhiều vấn đề, nội dung liên quan đến công tác phối hợp xuất bản sách, tọa đàm khoa học và phát hành, giới thiệu sách. Kết quả làm việc mở ra triển vọng tiếp tục mở rộng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trên các mặt công tác, đặc biệt trong việc tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập và các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng các tủ sách điện tử và một số đầu sách quý cho Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng các tủ sách điện tử và một số đầu sách quý cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng các tủ sách điện tử và một số đầu sách quý cho Trường Chính trị Tô Hiệu

Trong khuôn khổ chuyến công tác, thay mặt Lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập đã trao tặng ba tủ sách điện tử: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Chi bộ và một số đầu sách mới xuất bản cho Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và Trường Chính trị Tô Hiệu nhằm góp phần cung cấp nguồn tư liệu chính thức, chính thống để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham khảo, nghiên cứu, học tập, vận dụng phù hợp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc Nhà xuất bản trao tặng các tủ sách cho các địa phương nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về nghiệp vụ công tác Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học và làm theo Bác... Đây cũng là hoạt động nâng cao văn hóa đọc, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả