Một số ấn phẩm điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI

Ngày đăng: 27/05/2021 - 10:05

Trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế lần thứ XVI được tổ chức tại thành phố Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam đã lựa chọn một số xuất bản phẩm có giá trị, tiêu biểu trong số hàng nghìn đầu sách đã được xuất bản để trưng bày và giới thiệu đến bạn đọc Nga. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên Nhà xuất bản không thể tham gia và giới thiệu trực tiếp các cuốn sách quý này tại Hội chợ sách, mà chỉ có thể giới thiệu bằng bản điện tử.

Gian trưng bày, giới thiệu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI

Một số cuốn sách tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được giới thiệu tại Hội chợ sách năm nay như: 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (Kỷ yếu Hội thảo khoa học); Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, tập 1; Một số vấn đề về cách mạng và đổi mới; Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và 110 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng với Hội người Việt Nam tại Nga tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) bằng tiếng Nga. Cuốn sách cũng được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại hơn nửa thế kỷ của mình, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt chân tới nhiều xứ sở của hầu khắp năm châu, nhưng nơi Người có thời gian sống, hoạt động cách mạng lâu nhất và gắn bó nhất là nước Nga Xôviết. Ở nước Nga, Nguyễn Ái Quốc đã có những năm tháng hạnh phúc nhất, hoạt động sôi nổi nhất. Tại quê hương của Cách mạng Tháng Mười, Người đã trực tiếp nghiên cứu lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực theo hình mẫu nước Nga Xôviết, tích cực học tập, tiếp thu lý luận cách mạng giải phóng dân tộc, những kinh nghiệm quý báu về xây dựng nhà nước và chính quyền nhân dân. Từ đây, cách mạng Việt Nam bước sang một trang mới dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và sự giúp đỡ nhiệt tình của người anh lớn, người bạn tốt - Liên Xô.

Cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) bằng tiếng Nga

Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, nhiều phim tài liệu, sách chuyên khảo về đề tài Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Liên Xô, với Cách mạng Tháng Mười Nga, về ý nghĩa và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay, về tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và dày công vun đắp. Cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) cũng là một trong những công trình nghiên cứu về đề tài này.

Cuốn sách được các nhà khoa học uy tín của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dày công biên soạn; phản ánh một cách sinh động, có hệ thống những năm tháng Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động ở Liên Xô (1923-1924, 1927, 1934-1938), cũng như sự giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trong những năm khó khăn nhất của cách mạng nước ta.

Trong lần xuất bản bằng tiếng Nga này, cuốn sách còn có Lời tựa do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết. Đây là niềm vinh dự cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao đối với nội dung và việc xuất bản cuốn sách.

Hy vọng cuốn sách Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938) sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ đối với các nhà nghiên cứu, các nhà Hồ Chí Minh học mà còn có ý nghĩa đối với đông đảo bạn đọc, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những năm tháng học tập, hoạt động sôi nổi nhất của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - một nhà yêu nước lớn, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một người bạn lớn, một kiến trúc sư vĩ đại của tình hữu nghị Việt - Nga.

Có thể nói, thông qua Hội chợ sách, bạn đọc Nga có thể hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, về những truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Đó là tình cảm gắn bó, hiểu biết và tin cậy, là sự giúp đỡ và hợp tác lẫn nhau trong những năm tháng chiến tranh gian khổ giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam. Từ đó, góp phần quảng bá văn học Việt Nam với thế giới trong đó có nước Nga. Việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cho độc giả Nga kho tàng văn hóa của người Việt cũng có ý nghĩa nhằm góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả