Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng một số đơn vị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày đăng: 22/11/2021 - 08:11

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến chúc mừng một số học viện, cơ quan, đơn vị: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Công an nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Quản lý giáo dục, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng…

Đây là những đơn vị có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác nghiên cứu lý luận, chính trị; công tác xuất bản, phát hành;  công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất bản chất lượng cao.

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Quốc gia Hà Nội

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Kinh tế quốc dân

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Chính trị khu vực II

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Tôn Đức Thắng

PSG.TS. Phạm Minh Tuấn,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Cảnh sát nhân dân

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Quản lý giáo dục

Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tri ân các đơn vị đào tạo, các thầy, cô giáo với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người nói chung, những đóng góp thiết thực trong quá trình liên kết, hợp tác với Nhà xuất bản nói riêng, từ đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ, gắn bó giữa Nhà xuất bản với các cơ sở đào tạo trong thời gian tới.

Bình luận