Phát hành bộ sách Địa chí Thanh Oai

Ngày đăng: 22/06/2021 - 16:06

Sáng 18/6/2021, tại Hà Nội, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị phát hành bộ sách Địa chí Thanh Oai. Bộ sách do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai; Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai; Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai; các nhà khoa học thuộc Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;…

Bộ sách Địa chí Thanh Oai do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản

Địa chí Thanh Oai là ấn phẩm kết tinh những giá trị văn hóa, lịch sử hơn 800 năm ra đời và phát triển của huyện; là công trình  tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, tiềm năng của vùng đất và con người Thanh Oai. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi gợi niềm tự hào về quê hương, động viên các tầng lớp nhân dân cùng góp sức bồi đắp, phát huy truyền thống và sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần, xây dựng và phát triển huyện Thanh Oai.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai nhấn mạnh: Công trình Địa chí Thanh Oai đã khái quát, mô tả, tái hiện được toàn bộ các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý của huyện. Đây thực sự là bộ sách quý, tài liệu chính sử để giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, là tài liệu cơ bản, quan trọng để các nhà nghiên cứu, độc giả trong và ngoài huyện tra cứu, tìm hiểu về mảnh đất, con người Thanh Oai giàu lòng yêu nước, tài hoa, thân thiện. Một trong những điểm nhấn trong Địa chí Thanh Oai là dấu tích cổ dòng Đỗ Động Giang đã được tái hiện bằng lời trong bộ sách; đó còn là những nhân vật chí, tiêu biểu như: Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực; Trạng cậu, trạng cháu ở làng Canh Hoạch, xã Dân Hòa… đã được Ban Biên soạn viết khá kỹ và chi tiết, có giá trị lớn trong việc lưu truyền các giá trị truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Oai.

Để phát huy được giá trị của bộ sách, đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nội dung bộ sách đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn bộ sách Địa chí Thanh Oai.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai 

Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai trao tặng bộ sách Địa chí Thanh Oai cho PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả