Ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 18/11/2021 - 06:11

Chiều 16/11/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi Lễ.

Toàn cảnh Lễ ra mắt cuốn sách

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;… cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách

Ngày 16/5/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ngay sau khi công bố, bài viết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao. Hàng nghìn ý kiến, bình luận của độc giả, cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài về bài viết... được đăng tải trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực.

Nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đông đảo nhân dân trong nước, các chính trị gia, học giả quốc tế hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; để phục vụ hiệu quả công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam; tích cực, chủ động đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Báo Nhân dânThông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyển chọn, xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu về nội dung và giá trị của cuốn sách. Sách gồm 824 trang, kết cấu thành ba phần:

Phần thứ nhất là toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phần thứ hai tuyển chọn hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền Tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư. Nội dung bài viết của các tác giả đã cụ thể hóa, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài viết của Tổng Bí thư.

Phần thứ ba tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế... về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua các bài viết cho thấy, dư luận quốc tế đánh giá cao và đồng thuận với những luận điểm trong bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; nhiều ý kiến của chính giới, của các học giả cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, làm phong phú thêm tư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Thông tin về công tác xuất bản, phát hành cuốn sách, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, mặc dù nhận được rất nhiều bài viết tâm huyết, có nội dung toàn diện, sâu sắc của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… trong và ngoài nước, nhưng do dung lượng có hạn nên Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng các cơ quan liên quan chỉ tuyển chọnmột số bài viết tiêu biểu để biên tập, xuất bản. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, phục vụ công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận định, bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết có giá trị. Theo GS.TS. Phùng Hữu Phú, bài viết đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, các học giả trong và ngoài nước quan tâm. Bài viết có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn bởi tác giả bài viết - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trăn trở, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là một người cộng sản sống trong sạch, trí tuệ, nhân cách, học theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại buổi Lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻngphết Hùngbunnhuông khẳng định, cuốn sách sẽ góp phần quan trọng trong việc bổ sung kho kiến thức cho học giả, nhà nghiên cứu, nhà lý luận và toàn thể những người quan tâm, bởi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng hợp kinh nghiệm, thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là thông điệp thể hiện mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục bước theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chọn.

Trưng bày sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi Lễ

Việc cuốn sách được tổ chức xuất bản và ra mắt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” có ý nghĩa hết sức to lớn. Cuốn sách không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu rất có giá trị, mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

  

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách này đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vnThuviencoso.vn.

Bình luận