Ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 22/04/2021 - 16:04

Chiều 22/4/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản.

Tham dự Hội nghị các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; lãnh đạo Văn phòng Nhà xuất bản; Vụ Tổ chức - Cán bộ; các thành viên Tổ tham mưu, giúp việc về đấu thầu, đấu giá của Nhà xuất bản.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản

Theo quyết định thành lập, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản, theo đó, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản gồm thành viên:

1. Đồng chí Phí Ngọc Nội, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản: Tổ trưởng;

2. Đồng chí Phạm Văn Phong, Thư ký Giám đốc - Tổng Biên tập, Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Nhà xuất bản: Tổ phó;

3. Đồng chí Cù Thị Ngọc Lan, chuyên viên Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên chuyên trách;

4. Đồng chí Lê Thanh Tùng, chuyên viên Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

5. Đồng chí Lưu Thị Thảo, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Nhà xuất bản: Thư ký.

Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản có chức năng, nhiệm vụ: Triển khai hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các dự án của Nhà xuất bản làm chủ đầu tư bao gồm: đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm công nghệ thông tin, các hoạt động lựa chọn cơ sở in để in sách theo các dự án sử dụng vốn ngân sách Đảng, các hoạt động lựa chọn cơ sở in để in sách sử dụng nguồn vốn của Nhà xuất bản; Triển khai các hoạt động lựa chọn đấu giá, thanh lý tài sản, lựa chọn nhà đầu tư…; Triển khai các hoạt động tham gia đấu thầu in sách của Nhà xuất bản; Quản lý, thẩm định hồ sơ năng lực của các nhà thầu tham gia ký hợp đồng với Nhà xuất bản…

Khẳng định tầm quan trọng của công tác đấu thầu, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, Tổ tham mưu, giúp việc đấu thầu, đấu giá và quản lý các Hợp đồng của Nhà xuất bản ra đời sẽ tạo điều kiện cho công tác đấu thầu của Nhà xuất bản đạt  hiệu quả hơn, bảo đảm cho các cuộc thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đạt hiệu quả kinh tế.

Thay mặt các thành viên trong Tổ, đồng chí Phí Ngọc Nội, Phó Chánh Văn phòng Nhà xuất bản, cảm ơn sự tín nhiệm, giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng thời cam kết sẽ cùng các thành viên trong Tổ nêu cao tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả