Tọa đàm giới thiệu sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 20/04/2021 - 09:04

Chiều 19/4/2021, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm giới thiệu, trưng bày sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là diễn giả tại Tọa đàm. Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương là diễn giả tại Tọa đàm

Các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cán bộ Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đại biểu khách mời, độc giả, phóng viên báo chí tham dự Tọa đàm.

Tọa đàm tập trung giới thiệu nội dung cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và xuất bản. Nội dung sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII và trình bày thành 14 vấn đề, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; cùng những điểm mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 gồm: kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội, con người; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng Đảng.

Tại buổi Tọa đàm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, giới thiệu Bộ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (02 tập) và một số tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu Nghị quyết như: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;... Đặc biệt trong dịp này, Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập và xuất bản bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 4, tháng 5 năm nay. Bộ giáo trình gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Có thể nói, việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản các tài liệu quý, hữu ích nói trên sẽ cung cấp những luận cứ, luận giải giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, từ đó thúc đẩy, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia trưng bày, triển lãm sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/2021 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập và phát triển”. Đồng thời, Nhà xuất bản giới thiệu, trưng bày hai tủ sách: Tủ sách Tài liệu học tập, nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tủ sách 35 (Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới). Đặc biệt, từ ngày 8/4 đến ngày 30/4/2021, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình tri ân khách hàng với chiết khấu 20% cho khách hàng đặt mua sách trên trang thông tin điện tử của Chi nhánh (https://sachsuthattphcm.com.vn); chiết khấu đến 50% cho khách hàng mua sỉ tại Nhà sách Sự thật.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả