Loading...

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng

Ngày đăng: 07/01/2021 - 16:01

Sáng 07/01/2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản; Phạm Chí Thành, nguyên Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản đã trao quyết định bổ nhiệm:

Đồng chí Nguyễn Giao Linh, Thư ký tòa soạn Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu Khoa học làm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu Khoa học kiêm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu Tri thức, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/01/2021.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản đã trao quyết định bổ nhiệm lại:

1. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Như giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/12/2020;

2. Đồng chí Bùi Thị Ánh Hồng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 10/08/2020;

3. Đồng chí Hoàng Thu Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban sách Quốc tế, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 10/08/2020;

4. Đồng chí Nguyễn Thanh Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Biên tập Kỹ thuật, Trung tâm Tổ chức in, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/12/2020;

5. Đồng chí Phạm Thúy Liễu giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Biên tập Mỹ thuật, Trung tâm Tổ chức in, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/12/2020;

6. Đồng chí Cù Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/12/2020;

7. Đồng chí Đỗ Thị Tình giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Biên tập Kỹ thuật, Trung tâm Tổ chức in, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, tính từ ngày 01/12/2020.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản khẳng định sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới, đồng thời tin tưởng rằng, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ phát huy tinh thần nêu gương, chủ động, sáng tạo, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Bùi Thị Ánh Hồng thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Bùi Thị Ánh Hồng cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng trong đời sống và công việc, xứng đáng với chức vụ và sự tín nhiệm đã được lãnh đạo và tổ chức giao phó.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các đồng chí quản lý cấp vụ, cấp phòng

Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả