Loading...

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ

Ngày đăng: 11/12/2020 - 15:12

Sáng 11/12/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội đối với đồng chí Trần Quốc Thắng (hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội). Dự Lễ trao quyết định có các đồng chí lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản; lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội đối với đồng chí Trần Quốc Thắng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản khẳng định sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Trần Quốc Thắng sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản. Đồng thời khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng ổn định và phát triển.

Thu Hằng

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả