Trao tặng sách và Tủ sách chi bộ điện tử cho một số đơn vị tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 06/06/2022 - 10:06

Trong hai ngày (02 và 03/6/2022), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Tủ sách chi bộ điện tử và hơn 300 đầu sách lý luận, chính trị cho huyện ủy Bắc Hà và huyện ủy Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách và Tủ sách chi bộ điện tử cho huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tủ sách chi bộ điện tử tập hợp các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, phần lớn là các ấn phẩm miễn phí, liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… được phân loại theo các chủ đề: Văn kiện Đảng; Xây dựng Đảng, Nhà nước; Kinh tế; Văn hóa - xã hội; Những vấn đề quốc tế; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại… giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn những đầu sách mong muốn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập, đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần với bạn đọc; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả