Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng năm 2021 (bổ sung) và năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2021 - 17:06

Ngày 28/6/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức họp xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng năm 2021 (bổ sung) và năm 2022. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng xét duyệt thuyết minh; Chủ nhiệm và thư ký các đề án.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm đề án đã trình bày khái quát quá trình chuẩn bị, những nội dung xin ý kiến Hội đồng xét duyệt. Theo đó, có 4 thuyết minh Đề án cấp Ban Đảng được xét duyệt, gồm: (1) Đổi mới công tác phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội hiện nay; (2) Một số giải pháp nhằm thu hút, phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên biên soạn, biên dịch sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; (3) Xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay; (4) Cơ chế tự chủ của các nhà xuất bản hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay - Thực trạng và giải pháp; và 5 thuyết minh đề án cơ sở cấp Ban Đảng được xét duyệt, gồm: (1) Hoạt động xuất bản trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; (2) Nâng cao chất lượng xuất bản tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy lý luận chính trị; (3) Công tác xuất bản sách phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực trạng và định hướng; (4) Đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật điện tử nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; (5) Công tác xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và biển đảo quốc gia: Thực trạng và định hướng.

Các đại biểu tham dự, thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến vào các thuyết minh đề án. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí về tính cấp thiết, giá trị lý luận và thực tiễn của các đề án, đồng thời góp ý trực tiếp vào các bản thuyết minh, giúp Ban chủ nhiệm các đề án hoàn thiện sản phẩm của mình.

Kết luận buổi xét duyệt, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đánh giá cao những cố gắng, tinh thần làm việc nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm các đề án. Đồng thời, đề nghị các Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện bản thuyết minh đề án. 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả