Loading...

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Lê Trọng Tuyến - TS. Hà Đức Long (Đồng chủ biên)
Số trang: 172 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và cách mạng xã hội trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”; việc vận dụng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần:

  - Phần 1: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn ra đời của tác phẩm; những nội dung cơ bản về nhà nước và cách mạng trong tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”;

  - Phần II: trình bày các quan niệm, những nhân tố tác động đến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và những nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ