Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản

Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản
Tác giả: Ph. Ăngghen
Số trang: 46 trang
Giá tiền: 22.000 đ
Xuất bản: 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản bao gồm 25 câu hỏi và trả lời, cho chúng ta những hiểu biết tổng quát nhất, cơ bản nhất về chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa cộng sản. Với lối diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, Ph. Ăngghen phác họa những đặc trưng bản chất của xã hội tư bản chủ nghĩa và con đường đi tới xã hội tương lai; làm gọn tính chất một học thuyết khoa học vì nó xem xét sự vận động tất yếu của loài người tới chủ nghĩa xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên; hơn nữa đây cũng là một học thuyết nhân đạo cao cả vì nó luôn luôn đặt con người, sự nghiệp giải phóng con người ở vị trí trung tâm và là mục đích cuối cùng của các quá trình xây dựng xã hội mới.

  Nhiều năm đã qua nhưng những luận điểm của Ph. Ăngghen trong tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị; những nguyên lý mà ông để lại trong tác phẩm vẫn là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho ta tìm hiểu, xem xét và nghiên cứu quá trình cách mạng đang diễn ra trong thời đại chúng ta.

  Với lần xuất bản thứ hai này, cuốn sách Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản (xuất bản lần đầu năm 1991) là tài liệu nghiên cứu giá trị nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS. Nguyễn Bằng Tường
  Giá tiền: 37.000 đ
  Tác giả: C. Mác
  Giá tiền: 1.734.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Công Sự
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Văn Hùng - TS. Hồ Kim Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 85.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh – PGS.TS. Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Lê Minh Quân
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa - TS. Thái Thị Thu Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ