Loading...

Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • gioi thieu mot so tp 120Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 152

  Giá tiền: 19.000đ

     Cuốn sách giới thiệu phần V tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, tác phẩm Dân vận và tác phẩm Đạo đức cách mạng, trong đó nêu lên những bài học về rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm gương cho nhân dân noi theo của cán bộ, đảng viên qua những lời dạy của Người.

     Đây là tài liệu thiết thực, góp phần phục vụ chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ