Bác Hồ với trí thức Nam Bộ (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Bác Hồ với trí thức Nam Bộ (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 876 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao, coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng. Người nhấn mạnh: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng ta xác định: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”. Đội ngũ trí thức đã và đang trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của quốc gia trong chiến lược phát triển.

  Miền Nam - Thành đồng Tổ quốc, nơi đã sản sinh ra bao anh hùng cách mạng, những nhà lãnh đạo tài năng của đất nước. Họ trước hết là những bậc trí thức đại tài, có hiểu biết uyên thâm về nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, y, luật, thơ văn... Từ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đội ngũ trí thức miền Nam đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam nói chung và đội ngũ trí thức miền Nam nói riêng. Để thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc đối với Người, lan tỏa những giá trị Hồ Chí Minh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức Nam Bộ nói riêng và đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bác Hồ với trí thức Nam Bộ (Kỷ yếu Hội thảo khoa học).

  Nội dung cuốn sách gồm 80 bài viết của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã phân tích đầy đủ, toàn diện và làm sâu sắc thêm tình cảm ấm áp, sự tin tưởng, quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho trí thức Nam Bộ và bày tỏ tình cảm yêu mến, sự trung thành, lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của trí thức Nam Bộ với Bác Hồ kính yêu, từ đó quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc như mong ước của Người.

  Cuốn sách có kết cấu gồm 3 phần, ngoài phần mở đầu:

  - Phần thứ nhất: Bác Hồ với trí thức;

  - Phần thứ hai: Bác Hồ với trí thức Nam Bộ - Trí thức Nam Bộ với Bác Hồ;

  - Phần thức ba: Trí thức Nam Bộ học tập và làm theo lời Bác.

  Nội dung các bài viết đã phân tích đầy đủ, toàn diện và làm sâu sắc thêm tình cảm ấm áp, sự tin tưởng, quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho trí thức Nam Bộ; thể hiện tình cảm yêu mến, sự trung thành, lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của trí thức Nam Bộ với Bác Hồ kính yêu. Nội dung các bài viết thể hiện quan điểm nghiên cứu, nhận định, đánh giá của tác giả trên cơ sở các nguổn tư liệu khác nhau, do vậy, cuốn sách khó tránh khỏi việc chưa đầy đủ hoặc không trùng khớp về thời gian, về nhân vật…

  Với những giá trị lý luận và thực tiễn, nội dung cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn đọc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó quyết tâm đóng góp trí tuệ, công sức vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ