Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp
Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
Số trang: 161 trang
Giá tiền: 61.000 đ
Xuất bản: 9/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp do Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn, khái quát những thông tin cơ bản nhất, đặc trưng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ thời niên thiếu đầy biến động của Người ở làng Hoàng Trù quê ngoại cho đến khi Người lên tàu rời quê hương, đặt chân đến các châu lục, để xem các nước độc lập như Mỹ, Anh, Pháp phát triển như thế nào, để tham gia phong trào cộng sản quốc tế những năm đầu thế kỷ XX và để trở về giúp đồng bào thoát cảnh nô lệ, lầm than.

  Mỗi chặng đường hoạt động cách mạng, mỗi dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Người gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ. Mỗi di sản mà Người để lại đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang; vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cuốn sách chứa đựng thông tin cần thiết mà những người con Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế mong muốn tìm hiểu về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ