Loading...

Giấc mơ Việt Nam – Khát vọng tương lai

Ngày đăng: 29/01/2021 - 16:01

Làm thế nào để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường? Tìm đâu ra nguồn lực và động lực cho sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy biến động? Làm thế nào để phát huy hết những lợi thế, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để đưa đất nước cất cánh? Đó là những câu hỏi lớn, cấp bách cần được giải đáp. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ năm 1975, nền độc lập thống nhất được xác lập hoàn toàn, đất nước đã có gần nửa thế kỷ xây dựng và bảo vệ Tổ qốc; trong đó có 35 năm tiến hành đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, mạnh mẽ, một số mặt đã tiếp cận trình độ thế giới, đang nhịp bước mạnh mẽ với thế giới trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, khi so sánh với một số nền kinh tế có cùng khoảng thời gian để lựa chọn, chuyển đổi từ nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh, vươn lên thành những nền kinh tế phát triển, hiện đại thì những thành tựu đất nước đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn. Thậm chí, nếu đất nước không tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện mình thì chúng ta có khả năng bị rớt lại, tụt hậu ngày càng xa trong cuộc đua giữa các nền kinh tế thế giới hiện nay.

Cuốn sách Giấc mơ Việt Nam – Khát vọng tương lai của tác giả Nguyễn Lý Trần Lê

Với mong muốn đóng góp một góc nhìn, một ý kiến nhằm giúp đất nước tiếp tục tiến nhanh, tiến mạnh trong quá trình đổi mới, thực hiện mong muốn xây dựng nước Việt Nam hùng cường, “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong tương lai gần, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giấc mơ Việt  Nam - Khát vọng tương lai của tác giả Nguyễn Lý Trần Lê. Nội dung cuốn sách thể hiện mong muốn, khát vọng làm thế nào để có thể xây dựng được một nước Việt Nam mạnh về kinh tế, giàu bản sắc dân tộc. Tác giả không tập trung vào phân tích lý luận mà nhìn thẳng vào thực tế những vấn đề đặt ra và dựa trên những trải nghiệm thực tiễn cá nhân và kiến thức tổng hợp về kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo, con người,…trong nước và thế giới để đưa ra đề xuất, cách thức giải quyết với góc nhìn riêng khá độc đáo.

Cuốn sách là công trình tập hợp những ý tưởng được nung nấu trong thời gian dài, có vốn trải nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của tác giả. Khác với một tác phẩm chính luận với cấu trúc chương, mục chặt chẽ, truyền thống, nội dung cuốn sách đã phác thảo một bức tranh đơn giản nhưng sinh động, tương đối đầy đủ về Việt Nam dưới các góc nhìn khác nhau thông qua 06 phần, mỗi phần đi sâu vào một mảng vấn đề lớn, nhằm giải đáp câu hỏi: Việt Nam, Ta là ai? Ta đi về đâu?

Phần 1: Việt Nam và quá khứ, tác giả phân tích những giá trị và sức nặng của lịch sử, văn hóa dân tộc, qua đó khẳng định nguồn lực và những bài học từ quá khứ định hướng, khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên cho dân tộc; Phần 2: Thế giới hôm qua, tập trung phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa Việt Nam và phương Tây từ góc độ chính trị, văn hóa, những giá trị lịch sử và bài học có thể tham khảo. Từ đó, phân tích những vấn đề đã và đang đặt ra trên con đường phát triển của việt Nam, từ tâm lý, thể chế, cơ chế,…; Phần 3: Nguy: - Cơ hôm nay, tác giả phân tích những nguy cơ và cơ hội đối với Việt Nam đến từ bên ngoài và tồn tại bên trong đất nước, từ tác động khách quan đến yếu tố chủ quan; Những giá trị, mô hình, sản phẩm từ bên ngoài có thể cản trở hoặc trở thành nguồn lực cho Việt Nam; Những vấn đề đặt ra trong nội bộ từ mặt thể chế, tâm lý và giá trị văn hóa…; Phần 4: Tâm hồn Việt Nam, mang lại một góc nhìn riêng của tác giả về nguồn lực tinh thần của dân tộc từ tính cách dân tộc, văn hóa dân tộc, tâm lý dân tộc từ quá khứ đến hiện tại; Phần 5: Thiết kế tương lai, tác giả đưa ra cách tiếp cận riêng về con đường đi lên cho đất nước từ việc phát huy nguồn lực nội tại của truyền thống dân tộc, tiềm lực hiện tại đến hướng tiếp cận mô hình trên thế giới, tận dụng tiềm lực để tìm ra “con đường hóa Rồng vượt vũ môn” cho dân tộc; Phần 6: Giấc mơ Việt Nam, để thực hiện giấc mơ Việt Nam, tác giả đã đề xuất kịch bản chiến lược phát triển với tầm nhìn đến năm 2075, giải thích cách tiếp cận của mình. Đây có thể coi là một chiến lược dài hạn nhất, tham vọng nhất và có cách nhìn mới nhất nhằm đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt tốp 5 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, tại sao không?

Giấc mơ Việt Nam - Khát vọng tương lai khá đặc biệt cả về cách thức trình bày và nội dung. Với 130 tiểu mục, là chừng đó suy ngẫm, nhận định và đánh giá khá khác biệt. Mỗi tiểu mục thể hiện tri thức, hiểu biết và trải nghiệm của tác giả về vấn đề, sự kiện và giai đoạn lịch sử phát triển, cả suy tư trăn trở và dự đoán về phát triển trong tương lai. Độc giả có thể đồng cảm, chia sẻ; những khác biệt cũng có thể gây nhiều tranh luận, điều này làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách. Dưới góc nhìn của một cá nhân có tâm huyết và trách nhiệm, nội dung cuốn sách thể hiện ước mơ, mong muốn cháy bỏng của tác giả về một Việt Nam hùng cường, do vậy, có những nội dung, tác giả để trí tưởng tượng bay bổng; có  những nội dung được tác giả nhác lại nhiều lần, ở nhiều phần khác nhau nhằm nhấn mạnh những góc nhìn khác nhau về cùng một sự việc; cũng có những vấn đề tác giả đưa ra cách tiếp cận khá mới để giải quyết. Cuốn sách góp phần hoạch định những chính sách, chiến lược, phương thức sống, làm việc của các nhà quản lý, các học giả, các doanh nhân và thế hệ trẻ vì một đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Bình luận