Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ III

Ngày đăng: 20/12/2011 - 14:12

Ngày 14-12-2011, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2011-2016), nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2007-2011) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn tới.

axuatban

Ra mắt BCH Hội Xuất bản Việt Nam khóa III

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và một số ban, bộ, ngành Trung ương đã tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2007-2011, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội Xuất bản Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, thực hiện vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác xuất bản, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành xuất bản; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên. Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư, Luật xuất bản và các chủ trương, chính sách khác của Đảng và Nhà nước trong các cấp Hội. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị trong công tác điều hành, quản lý hoạt động của ngành với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức thành công Giải thưởng sách Việt Nam hằng năm. Tích cực tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chính sách phát triển của ngành. Bước đầu chăm lo xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội. Tích cực tham gia vào các tổ chức xuất bản trong khu vực, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước giao phó.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua cần khắc phục. Đó là hoạt động của Hội tuy đã đi đúng hướng nhưng chưa có tác động sâu rộng đến các tổ chức Hội và hội viên; chưa làm tốt chức năng phản biện xã hội; hoạt động của Ban Chấp hành Hội và các Ban chuyên môn của Hội chưa thực sự hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam trong việc tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất bản tới các hội viên. Đồng thời, Hội cũng tham gia đề xuất, tham mưu với cơ quan quản lý Nhà nước về những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản, góp phần xây dựng và phát triển một thị trường xuất bản phẩm lành mạnh, một nền văn hóa đọc phong phú, đa dạng. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại và thách thức đối với ngành Xuất bản Việt Nam hiện nay.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội Xuất bản Việt Nam sửa đổi năm 2011 và bầu ra 29 đại biểu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam nhiệm kỳ III (2011-2016). Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội.

PV

Bình luận