Lê Văn Lương (Tiểu sử)

Ngày đăng: 10/05/2021 - 08:05

Cuốn Lê Văn Lương - Tiểu sử là sản phẩm của Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, là kết quả làm việc tâm huyết đầy trách nhiệm của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chủ yếu thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Lê Văn Lương - Tiểu sử

Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương. Chương 1: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu (1912 - 1925). Qua chương này, độc giả không chỉ thấy được những nét cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước… của vùng đất Hưng Yên, của huyện Văn Giang và làng cổ Xuân Cầu; mà còn hiểu rõ cội nguồn truyền thống yêu nước, khoa bảng của gia đình, dòng họ Nguyễn ở Xuân Cầu - những nhân tố có tác động sâu sắc tới suy nghĩ, tình cảm và phát huy thành ý chí, hành động cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương sau này.

Chương 2. Rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1926 - 1945). Cho thấy quá trình rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Lê Văn Lương thông qua những dấu mốc quan trọng: tham gia vào phong trào yêu nước  và gia nhập tổ chức tiền thân của Đảng (1926 - 1945); đi “vô sản hóa” ở Nam Kỳ (1929 - 1931); đấu tranh, rèn luyện và trưởng thành trong lao tù đế quốc (1931 - 1945).

Chương 3, chương 4 và chương 5, tái hiện quá trình hoạt động cách mạng nhiều tâm huyết và những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương từ năm 1946 đến năm 1995, trong kháng  chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954); trong sự nghiệp xây  dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1976); trên cương vị Bí thư thành ủy Hà Nội ( 1977 - 1986) và những năm tháng cuối đời của đồng chí (1987 - 1995).

Chương 6: Người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mang tính chất như một chương tổng kết cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê văn Lương với những đánh giá khá đầy đủ và sâu sắc về cuộc đời hoạt động và những cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương đối với dân tộc, với Đảng, với cách mạng Việt Nam. Đó là tấm gương của Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà tổ chức tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; người học trò mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân cách đạo đức cao đẹp, trong sáng.

Cuốn sách cung cấp nguồn tài liệu phong phú về thân thế, cuộc đời hoạt động, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với dân tộc, cách mạng Việt Nam.  

Bình luận